Bartovuos progimnazėjės direktuorios: ”Juokiuos žemaitėškas vieliavas mums nȧrēk”

Nu paskotėnė “Ruodas” nomerė prasivuolėna mažnė do meto. Daugis skůdėškiu patiemėjė vieliavas, katruos bova ėškeltas pri Skůda muokslėninčiu, tǡp pat savėvaldībės. Prasivuolėnus dvīm metam vënintelė vieliava bȧlėka tik pri savėvaldībės bodinkas, vėsor kėtor tū vieliavu nȧblėka. „Ruoda“ iduomavuos, kuokė dingstėm vieliavu pri Skůda muokslėninčiu nȧbie.

Žemaitėškā bȧ apsivažėma

Pariedīta tīms, katrë vuožuoj, ka žemaitems stavuoj suokas, vuo nȧ ruokundas.

Mažnė pu metu atėlduos „Ruodas“ gazieta atgajuojė. Daugis dingsniu bova kudie gazieta mustėjė kabavuotė bruki čiesa. Nunās glauniausē, ka gazieta vielėk ėšdrūkavuota ė šīn žiegi tiešėjas, ka kuožna mienesi vālīsȧm ėšdrūkavuotė pu vëna gazietas līki.

Nȧužmėrškȧm

Kobėlė Aduoma eilieraštis. Pats autuorios īr kėlės nu Grošlaukė, dabā gīven Plungie

Vėsůtėnė žemaitėfėkacėjė prasided Skůdė (2 dalės)

„Ruodas” redakcėjė tė̄s pradieta Skouda žemaitėfėkavėma pruocesa, tudie nusprėndė žemaitėfėkůtė dvė pagrindėnė Skůda gatvė.

Vėsůtėnė žemaitėfėkacėjė prasided Skůdė

Prīš Velīku švėntės laikraštė “Ruoda” redakcėjė nusprėndė isitėkintė: a tėkrā Skůds pats žemaitėškiausis Lietuvuos miests īr, kap miegst prisistatītė.

Žemaitėškas vielevas pakelėms Skůda menū muokīkluo

Skůds žemaitėfekůnas. Žemaitėfikůkës ė to... Skombink 868459213 ėr užsisakīk Žemaitėjės vieleva. Skůda menū muokīkluo.

Bova

Kobėlė Aduoma eilieraštis. Pats autuorios īr kėlės nu Grošlaukė, dabā gīven Plungie

Žemaitėškas vielevas pakelėms Skůdė, savėvaldībie

Skůds žemaitėfekůnas. Žemaitėfikůkës ė to... Skombink 868459213 ėr užsisakīk Žemaitėjės vieleva. Savėvaldībė.

Žemaitėškas vielevas pakelėms Skůdė, Bartovuos progimnazėjuo

Skůds žemaitėfekůnas. Žemaitėfikůkës ė to... Skombink 868459213 ėr užsisakīk Žemaitėjės vieleva. Bartovuos progimnazėjė.

Žemaitėškas vielevas pakelėms Skůdė, Žadeikas gimnazėjuo

Skůds žemaitėfekůnas. Žemaitėfikůkës ė to... Skombink 868459213 ėr užsisakīk Žemaitėjės vieleva. Žadeikas gimnazėjė.

Sosisëkȧt

Diel idieju, kon dėrbtė so šėtou alkierio kreipkaties i Žemaitiu kalbuos instituta. Gal tėisē par Facebook


© VšĮ Žemaitiu kalbuos instituts 2024
Jė nȧnuruodīta kėtǡp, torėnīs gal būtė liůsā platėnams, tik tor būtė idieta nūruoda i www.ruoda.lt