Bartovuos progimnazėjės direktuorios: ”Juokiuos žemaitėškas vieliavas mums nȧrēk”

Nu paskotėnė “Ruodas” nomerė prasivuolėna mažnė do meto. Daugis skůdėškiu patiemėjė vieliavas, katruos bova ėškeltas pri Skůda muokslėninčiu, tǡp pat savėvaldībės. Prasivuolėnus dvīm metam vënintelė vieliava bȧlėka tik pri savėvaldībės bodinkas, vėsor kėtor tū vieliavu nȧblėka. „Ruoda“ iduomavuos, kuokė dingstėm vieliavu pri Skůda muokslėninčiu nȧbie.

Praďiuo pazvanėjuom i Bartovuos progimnazėjė. Šėta muokslėninčė, jau onkšťiau bova pasitiemėjos, ka prīš pat muoksla metu praďiuos švėntė, Žemaitėjės vieliava bova nulēsta. Muokslėninčės direktuorė puozėcėjė, katruos stëgiejė ī savėvaldībė bȧsiskelbontė žemaitėškiausė ont Lietovuos, veizas majednē. Juokšos Vėrgėnėjos dėktėn: “Vieliava, katra bova paduovenuota sodrėska. Daugiau mes žemaitėškas vieliavas nȧbnuorȧm“. Pasiīduomavos, būktās kaitie okatas tam, direktuorios prīdor, ka anam če „ėšvės nie aiškos pruodokts, ka vieliava sokūrė kažkuoks Skarbalios“ (red. Pat. vieliavas autuorios sovėsā nie E. Skarbalius). Pajautavuojuom, a tamīsta dėrektuorios zgedavuos aple vieliava informacėjės heraldėkas komėsėjuo, a savėvaldībie? “Nesiiduomavau, nes žemaitėškas vieliavas mums nȧrēk“ – tuoks bova atsaks vaduova, nu katruo prīgol so kuokė puovīza i sava krašta ogduomi skůdėškiu vākā.

P. Žadeikė gimnazėjės direktuorė Skarienė Gražina nȧbova tuokė užsistėčėnos, kāp V. Juokšos.

Pasitiešėjos, ka vieliava sodrėska direktuorė patiemėjė, ka vieliava gėmnazėjuo kėravuo savam moziejie. “Jė jūs nuorȧt, mes par švėntės galem anō pakabintė“ – dėktėna G. Skarienė, būktās Žemaitėjės vieliava ana sositaisios ėškeltė mumis pakontintė, vuo nȧ muokslėninčės bėndrůmenės labībā.

Vieliava, katruos dabā nȧbie, kadarava ė palē Skůdo mena muokslėninčė. Pu pėrma direktuorė Raugienė Anelė kreišėjuos, ka vieliavuos nie diel žëmuos. Patiemėjos, ka vieliavas nȧbova jau ė vasaras čieso, direktuorē nȧpritėka ale tas mūsa smerkontis pasakīms, vialiau direktuorė patėkėna, ka anë pasistuoruos tō vieliava nusitavuorītė. Direktuorės guodā, rēktom pakuolītė, ka ana vënintelė I žemaitėškus pasicekavėjėmus atruodavuojė žemaitėškā. (Vėsi kėti ruokůtuojē so mumis ruokavuos čīsta lietovėška rokunda).

Pu tuokiū ruodu so rajuona muokslėninčiu direktuorēs so vėsā nȧbȧpadīvėjė ėšdėdē savėm „žemaitėškiausio rajuono“ bȧvadėnontės valďiuos atstuovė. Švëtėma skīrė vėdiejė nȧžėnuojė kab pri kuokiuos muokslėninčės vieliava a nē. Ana dėktėna ,ka tvarka īr liberalė ė patis muokslėniniu vaduovā sprėnd, rēk tuos žemaitėškas vieliavas a nē.

Vieliava prīš metus bova pradingos ė pri savėvaldībės bodinka. Praďiuo vicemerė D.Bodrienė dėktėna, ka vieliava ī nutavuorīta ė lauk kumet atsiūs. Siuntė aple mienesi ė čiūds, ka atsiuntė tō patė dëna, kumet bova pasiškondalinta „Skůdėškē“ feisbuka gropie.

„Ruoda“ baustėjas ė tuliau vuožůtė situacėjė so žemaitėškās žėnklās.


© VšĮ Žemaitiu kalbuos instituts 2024
Jė nȧnuruodīta kėtǡp, torėnīs gal būtė liůsā platėnams, tik tor būtė idieta nūruoda i www.ruoda.lt