Vėsůtėnė žemaitėfėkacėjė prasided Skůdė (2 dalės)

„Ruodas” redakcėjė tė̄s pradieta Skouda žemaitėfėkavėma pruocesa, tudie nusprėndė žemaitėfėkůtė dvė pagrindėnė Skůda gatvė.

Šėtō karta akcėjė šëk tëk skīries nu onkstesnės. Mokīkluoms ė savėvaldībē vieliavas bova paduovenuotas visam čiesů, tuol kuol anuos tinkamā atruodīs. Dabā „strajėnuom“ privatės truobas, tudie nȧmuokamā vieliavas bova dalėnamas tik vënā savaitē. Par savaitė truobuos gaspaduorē toriejė apsisprė̄stė, ar anīms praboda žemaitėškoma jausmos ėr a nuorietom tō vieliava torietė ont vėsam (prīšingā vieliava rēkiejė grōžintė).

Pradiejuom nu paťiū svarbiausiu Skůda gatviu: Vītauta ė Vėlniaus. Rēkcėju bova īvairiū – vëni džiaugies galiedami pasistrajėntė sava këma, kėti dīvėjuos kāp če mes tuoki dalīka somėslėjuom. Bova ė tuokiū, katrë švarė žemaitėška kalbo sakė, ka „mon nieka nȧrēk, ė daugiau če juoki žemaitėška laikrašti nȧnešk“. Pradiejuom nu Vėlniaus gatvės praďiuos ivažiůnont i Skůda nu Mažeikiu. Dėdlesniū prīštaravėmu nȧsolaukiem ė pu keliū valondū pėrmuosės 7 vieliavas bova ėškabintas. Gīventuoju bovuom pavaišintė saldainēs, kava. Vėsi gīrė kuokë mes šauni, ka atvažiavė̄ i svetėma miesta užsijimam žemaitėškoma propagavėmu.

Bondont ētė gėlīn Vėlniaus gatvė sosidūriem so problema: truobas nȧgīvenamas arba gīven tuokë žmuonis katrīms „nȧrēk če tū nȧsāmuoniu“. Vëna tuos gatvės kavėnės šeimėninkė pareiškė „mon če užstuos vaizda“.

Jodam tuoliau, i arťiau miesta cėntra presided geranuorėški gīventuojē. Redakcėjē dėdlē tink ka vëna ėš vieliavu atsidor tësē prīšās savėvaldībės admėnėstracėjės dėrektuoriaus P. Vaškiaus, katras bova pagrindėnis Žemaitėjės vieliavas pri savėvaldībės nukabėnėma iniciatuorios, longus. Pakabėnė̄ Vėlniaus gatvie 13 vieliavu sokam link Vītauta gatvės.

Vītauta gatvie ėš karta pėrmuo trobuo sotinkam malkas bȧpjaunontė kompanėjė, katrë pakabėnė̄ vieliava pasiūli „ėšmest borneli“. Pažadam „borneli ėšmestė“ kumet nȧvairůsȧm ė nȧkabinsȧm vieliavu. Kai katrë gīventuojē atsargi, veiz so aiškio nȧpasitėkiejėmo, bet vės gė lēd kabintė vieliavas.

Gatvės praďiuo vëna gīventuojė paaiškėn, ka i kai katras truobas geriau vieliavu nȧneštė, nes savėninkā nȧpatėkėmi ė vieliavas gal būtė ėšmainītas i tauriesnius ė nȧ vėsā taurius gieralus a prapoltė kėtuom aplinkībiem. Tudie vëna kėta truoba pralēdam ė stomamuos i gatvės gėloma.

Pri mūsa priēn vëna gatvės gīventuojė ė pasiteiraun „kumet mon ėškelsȧt vieliava?“. Paskobam keltė pas anō, vuo tů tarpo, kuol kieliem truobuos savininki apzvanėjė aplinků truobū sosiedus ėr ėš vėsū gaun palaimėnėma ētė i anū këma ė pastatītė vieliavas. Tǡp Vītauta gatvie atsirond dā 10 vieliavu.

Bȧstatont vieliavas nȧmažā gīventuoju cekavėjuos kāp če somėslėjuom tuoki dalīka, diskutůnam aple Žemaitėjė ė žemaitėškoma. Daugelis biedavuojas, ka vākā ė anūkā baisē nȧnuorē arba ėšvės nȧbsiruokůn žemaitėškā.

Kadangi bova sobata, torgaus dëna, žmuonis sovažiavė̄ ėš aplinkėniu miestāliu ė vëtėnē teiraunas „kuokė če švėntė?“ ė kor gal isigītė vieliavu.

Dalėnis tėkslos pasëkts: diemesis atkreipts, žmuonis sointrigůti, Skůds „sokriests“.

Pėrmuojė mūsa misėjės dalės bėngta. Pažadam sogrīžtė pu savaitės – dvījū.

„Nē, nȧpėrkso. Dabā toro vėsuokiū ėšlaidu, gal kumet nuors vieliau“ – maždaug tǡp atsakė posė tū, katrū këmūs prīš savaitė pastrajėnuom Žemaitėjės vieliavuom. Mes poikē soprontam, ka tas „kumet nuors vieliau“ rēlībie rēšk „nikumet“, tačiau vės tëk diekavuojam, ka sotėka nuors tam nȧmuokamam laikuotarpiů soteiktė sava këma žemaitėškoma propagavėmů.

Sosirinkėniejont vieliavas ėš tū katrë sakė „kumet nuors vieliau“, pri monės ėš praďiū vëns, vuo pasků ė kėts priējė truobū savėninks, pas katrus mon vëna gaspadėnė rekuomendava net nētė, ka vieliavas gal būtė ėšmainītas i kažkō. Kāp nikor nieka naujė̄ji savėninkā vëns pu kėta nusiperka vieliavas. Dėl tuokė momenta vertiejė stėngtës.

Taigė ėš 24 nȧmuokamā padalintu vieliavu 7 nusprėndė nusipėrktė, 17 vieliavu sosirinkuom.

Apibėndrinont gal teigtė, ka mūsa darba rezultatā nie džiogėnontis ė rēk dā daug dėrbtė, ka žmuonis pakeistom sava puožiūri, ka didžiůtůs, ka gīven Žemaitėjuo ė nȧbėjuotom sakītė, ka esōs tėkros žemaitis. Paveiziejos kėto kompo gal teigtė, ka pu mūsa soriedītas akcėjės Žemaitėjės vieliavu skaitlius Skůdė patrėgobiejė ė jė anū gausies tuokė pat progresėjė, Skůds kap žemaitėškiausė rajuona varda nešiuojōs miests, nikam abejuoniu nȧbkels.

.... laukȧt vėsůtėnės žemaitėfėkacėjės 3 dalës tēsėnė kėtam nomerie.


© VšĮ Žemaitiu kalbuos instituts 2024
Jė nȧnuruodīta kėtǡp, torėnīs gal būtė liůsā platėnams, tik tor būtė idieta nūruoda i www.ruoda.lt