Bova

Kobėlė Aduoma eilieraštis. Pats autuorios īr kėlės nu Grošlaukė, dabā gīven Plungie.

Vuo jog bova,
Kažkumet bova..,
Bova opės platės ė gėlės,
Senus žiokius pliauškiejė žovis
Paukštē alasa kielė pu šėla.

Vuo jog bova,
Bova kažkumet,
Bova meilė karšta kāp laužos
Ėr kvepiejė tǡp ëvu krūmā,
Jaunū jůkā aidiejė palaukiem.

Vuo jog bova,
Kažkumet bova...
Vëni kelmā bȧlėka ėš šėla,
Sraunės opės nuseka, ėšdžiova
Ėr Tava jůks jau senē nutėla.

Vuo jog bova,
Kažkumet bova...


© VšĮ Žemaitiu kalbuos instituts 2024
Jė nȧnuruodīta kėtǡp, torėnīs gal būtė liůsā platėnams, tik tor būtė idieta nūruoda i www.ruoda.lt